четверг, 5 февраля 2015 г.

Şirket’in gönüllü fesh edilmesinin aşamaları


Rusya Federasyonu Medeni kanununda şirketin feshi olarak adlandırılan tanım mevcuttur. Rusya Federasyonu Medeni kanunu uyarınca, yürürlükte olan kanunların öngördüğü durumlar dışında, tüzel kuruluşun fesh edilmesi sonucunda, onun hakları ve yükümlükleri diğer şirketlere geçmeyecektir. Tüzel kuruluş hem gönüllü olarak (genel kurul toplantısının kararı ile) hem de zorunlu (mahkeme kararı ile) olarak fesh edilmesinin yanısıra onun iflas ettiğinin kabul edilmesi durumunda fesh edilebilir. Tüzel kuruluşun fesh edilmesinin gerekçelerine bağlı olmadan, fesih sürecinin belirli özellikleri bulunmaktadır. Tüzel kuruluşun gönüllü fesih aşamalarını ele alalım.
http://bit.ly/1KhK5Dk

Комментариев нет:

Отправить комментарий